ДАТЫ:

06.05 — 23.08.2019
Soome keel А1-А2 (üldkeel+erialane keel)
Lektor: Liia Hokkanen — Tallinna Pedagoogikaülikooli andragoogika magister, õpetaja- 6. kategooria andragoog. Metoodiliste -ja haridusprogrammide autor
Soome keel majutamise, toitlustamise ja turismi valdkonna klienditeeninduse spetsialiseerumisega; erilist tähelepanu pööratakse klienditeenindusega seotud teemadele ja sõnavarale.
Koolituse tutvustus
Õppekava vastab Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuete tasemetele A1-A2. Algajate tase, õpingute alustamine ei nõua baasteadmisi.
Eesmärk:
Eesmärgiks on arendada soome keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.

Koolituse läbimisel õppija:
— saavutab sellise keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada;
— oskab lugeda ja mõista soomekeelseid tekste;
— oskab täita soome keelt nõudvaid tööülesandeid; jätkata õpinguid soome keeles;
— omandab tööks ning suhtlemiseks vajaliku sõnavara ja grammatika.

Koolituste maht 120 akadeemilist tundi
Hind: 1200 euro
Аadress: Eesti, Tallinn, Estonia pst.5a, 5.korrusel
Lisa info: +372 54 555 888

Made on
Tilda