ДАТЫ:

06.05 — 23.08.2019
Soome keel А1-А2 tasemetele

suhtluskeel + ametialane sõnavara
Koolitaja: Liia Hokkanen — Tallinna Pedagoogikaülikooli andragoogika magister, õpetaja - 6. kategooria andragoog. Metoodiliste -ja haridusprogrammide autor
Keeltekool Jutukas Papagoi OÜ tööalase soome keele koolituse kirjeldus
Meie keeltekool pakkub õppijale soome keele koolituse majutuse, toitlustamise ja turismi valdkonna klienditeeninduse spetsialiseerumisega.
Koolitusel pööratakse erilist tähelepanu klienditeenindusega seotud teemadele ja sõnavarale.
Koolituse tutvustus
Õppekava vastab Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuete tasemetele A1-A2 e.algajate tase. Koolitusel osalemine ei nõua
soome keele baasteadmisi.
Eesmärk:
Eesmärgiks on soome keele baasteadmiste omandamine koos vajaliku tööalase sõnavaraga. Koolitusel arendame soome keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anname maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks.
Koolituse läbimisel õppija:
- saavutab keeleoskus taseme, mis võimaldab tal keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada;
- oskab lugeda ja mõista soomekeelseid lihtsamaid tekste;
- saab täita oma tööülesandeid soomekeelses suhtluskonnas;
- jätkata õpinguid soome keeles;
- omandab tööks ning suhtlemiseks vajaliku sõnavara ja grammatika.

Koolituste maht on 120 akadeemilist tundi
Hind: 1200.- euro.
Toimumiskoht: Tallinn, Estonia pst.5a, 5.korrusel
Lisa info: +372 54 555 888

Meie tööalsed programmid:
Soome keel klienditeenindajale ja hotelli töötajatele
Keeltekool Jutukas Papagoi OÜ pakub soome keele õppimist nii eraisikust õppijatele, kui ka ettevõttele. Soome keele baasteadmised aitavad Teie töötajatel saavutada parimaid tulemusi soome keelt kõnelevate klientide teenindamisel. Tänapäeval soome keele oskus on tähtis nii toitlustus- kui ka majutusteeninduse valdkonnas.
Kollituse eesmärgiks on pakuda soome keele õpet toitlus- ja majutusvaldkonna teenindajatele. Koolituse käigus õppija omandab ja arendab soome keele baasteadmised ja erialaseks töös vajalikku sõnavara, eesmärgiga tõsta Teie ettevõtte teeninduse kvaliteedi.

Toitlustusvaldkonna koolituse sihtgrupiks on restoranide, kohvikute ja toitlustusettevõtete teenindajad ning teeninduse korraldajad: nt. hostess, administraatorid, restoranijuhid ning vajadusel ka ettevõtte juhtkond.
Koolituse õppekava:
- klientide vastuvõtmine ning lauda juhatamine;
- tellimuse vastuvõtmine ja erisoovide täpsustamine;
- kliendi teenindamine;
- toiduvalmistamise ja serveerimisega seonduv sõnavara (toiduained, menüüd, valmistamisviis).
- arveldamine klientidega;
- pretensioonid ja nende lahendusvõtted
- käitumine õnnetusjuhtumite korral.

Majutusvaldkonna koolituse sihtgrupiks on hotelli töötajad (administraatorid, restoranijuhid, müügijuhatajad, teeninduse korraldajad, kelnerid, restoraniteenindajad jms).
Koolituse õppekava:
- hotelli tutvustus. Külaliste vastvõtt ja esmane teenindus, telefonisuhtlus, kirjadele vastamanine, broneerimised, vajalik dokumentaalne vormistus jms. lisateenused.
- suhtlemine klinetidega vajalikel teemadel;
- lihtsamate juhiste ja soovituste andmine, hotelli teenuste kirjeldamine;
- arveldamised klientidega;
- pretensioonide vastuvõtmine ja nende lahendamine;
- käitumine õnnetusjuhtumi ja kliendi haigestumise korral,
- töö personaliga

Koolituse eripära:

- soome grammatika lihttabelites;
- suhtlemine gruppides ja keelekümblus;
- situatsioonikeskne videotreening (rollimängud);
- tööalase sõnavara õppimine

Koolituse maksumus ja maht :
- 120 akadeemilist tundi;
- 360.- euro /eraisikust õppija;
- hind juriidilisele isikule 1600.- euro (tingimusel, et ettevõttest osaleb 5-8 õppijat).

Koolitused toimuvad keeltekooli ruumides või Teie firma asukohas. Iga koolitus algab keeletestiga ja lõpeb nõustamisega. Kõik vajalikud õppematerjalid sisalduvad koolituse hinnas.


Made on
Tilda